திருவாரூர்,  நாகை,  திருநெல்வேலி,  சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு  விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளனர்.

பலத்த மழை எச்சரிக்கை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.