விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலம் ஒன்றியத்தில்

நெடிமோழியனூர் அரசுப்பள்ளியில்  குளிரூட்டப்பட்ட மின்னணு வகுப்பறை தொடக்கம்