Kalvi News

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் உபரி ஆசிரியர்களை மாணவர்கள் அதிகமுள்ள ஆசிரியர் தேவையுள்ள அரசு /ஊராட்சி /நகராட்சி பள்ளிகளுக்கு மாற்றுப்பணியில் செல்ல ஆணை

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் உபரி ஆசிரியர்களை மாணவர்கள் அதிகமுள்ள ஆசிரியர் தேவையுள்ள அரசு /ஊராட்சி /நகராட்சி பள்ளிகளுக்கு மாற்றுப்பணியில் செல்ல ஆணை

Leave a Reply

Theme by Anders Norén